Penulisan SEO: Tip, Alat dan Teknik

Image
Tip Menulis Konten SEO untuk Beginners Pengertian Penulisan SEO Utama : Penulisan SEO merujuk kepada jenis penulisan yang bertujuan membantu tapak web meningkatkan keterlihatan mereka dalam talian. Lebih 74,000 istilah carian individu sedang ditaip ke dalam Google setiap saat. Penulisan SEO bukan sahaja memperkatakan tentang padanan kata kunci, ia juga melibatkan menawarkan penyelesaian kepada jawapan kepada pertanyaan pengguna atau pembaca tapak web anda. Enam puluh tujuh peratus daripada semua klik pergi ke lima hasil organik pertama. Penulisan SEO membantu meningkatkan peluang halaman untuk mendapat kedudukan tinggi di SERP. Kedudukan di Google SERP dan enjin carian lain bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi tiada siapa yang mengatakan ia mustahil. Dengan alatan dan pengetahuan penulisan SEO yang betul, anda boleh meningkatkan peluang halaman tapak anda untuk mendapat kedudukan di SERP. Baca panduan ringkas ini dan pelajari kepentingan penulisan SEO dan cara melakukannya. Semak juga d

Apakah Maksud dan Konsep Pengurusan Teknologi

Pengurusan Teknologi (Technology Management)


Apakah Maksud dan Konsep Pengurusan TeknologiPengurusan Teknologi (Technology Management) adalah satu set disiplin pengurusan yang membolehkan organisasi menguruskan asas teknologi mereka untuk menghasilkan kelebihan daya saing. Semak juga di πŸ‘‰ Reference For Business.

Konsep tipikal yang digunakan dalam pengurusan teknologi adalah:
Strategi teknologi (logik atau peranan teknologi dalam organisasi), ramalan teknologi (pengenalpastian kemungkinan teknologi yang berkaitan untuk organisasi, mungkin melalui pengakap teknologi), hala tuju teknologi (teknologi pemetaan kepada keperluan perniagaan dan pasaran), dan portfolio projek teknologi (satu set projek dalam pembangunan) dan portfolio teknologi (satu set teknologi yang digunakan). Semak juga di laman web πŸ‘‰ UniKL.

Maksud dan Gambaran Keseluruhan
Peranan fungsi Pengurusan Teknologi dalam organisasi adalah untuk memahami nilai teknologi tertentu untuk organisasi. Perkembangan teknologi yang berterusan adalah berharga selagi ada nilai untuk pelanggan dan oleh itu fungsi pengurusan teknologi dalam sesebuah organisasi harus dapat berhujah bila melabur dalam pembangunan teknologi dan bila hendak menarik diri. Semak juga di πŸ‘‰ Wikipedia.

Apakah Maksud dan Konsep Pengurusan Teknologi

Pengurusan teknologi juga boleh ditakrifkan sebagai perancangan bersepadu, reka bentuk, pengoptimuman, operasi dan kawalan produk, proses dan perkhidmatan teknologi, definisi yang lebih baik adalah pengurusan penggunaan teknologi untuk kelebihan manusia.

Persatuan Teknologi, Pengurusan, dan Kejuruteraan Gunaan mentakrifkan pengurusan teknologi sebagai bidang yang berkaitan dengan pengawasan kakitangan merentasi spektrum teknikal dan pelbagai sistem teknologi yang kompleks. Program pengurusan teknologi biasanya termasuk arahan dalam pengurusan pengeluaran dan operasi, pengurusan projek, aplikasi komputer, kawalan kualiti, isu keselamatan dan kesihatan, statistik, dan prinsip pengurusan am.

Mungkin input yang paling berwibawa untuk pemahaman kita terhadap teknologi adalah penyebaran teori inovasi yang dibangun pada separuh pertama abad kedua puluh. Ia mencadangkan bahawa semua inovasi mengikuti corak penyebaran yang sama yang paling terkenal pada hari ini dalam bentuk lengkung "s" walaupun asalnya berdasarkan konsep pengagihan piawaian penerimanya. 

Keempat fasa ini ditambah pula dengan peningkatan tahap penerimaan sesuatu inovasi atau, dalam kes kita, teknologi baru. Pada masa-masa terdahulu banyak teknologi lengkung songsang - yang sepadan dengan penurunan kos seunit - telah dirumuskan. Ini mungkin tidak dapat dibuktikan secara sejagat walaupun untuk teknologi maklumat di mana banyak kos berada pada fasa awal ia telah menjadi harapan yang munasabah.

Sumbangan besar kedua ke kawasan ini ialah Model Kematangan Kemampuan. Model ini mencadangkan bahawa satu siri keupayaan progresif dapat diukur melalui satu set ujian ambang. Ujian ini menentukan kebolehulangan, definisi, pengurusan dan pengoptimuman. Model ini menunjukkan bahawa mana-mana organisasi perlu menguasai satu peringkat sebelum dapat meneruskan ke peringkat seterusnya.

Sumbangan ketara ketiga berasal dari Gartner - perkhidmatan penyelidikan, ia adalah kitaran Hype, ini menunjukkan bahawa pendekatan moden kami terhadap teknologi pemasaran menghasilkan teknologi yang lebih tinggi di peringkat awal pertumbuhan. Diambil bersama, konsep-konsep asas ini memberikan asas untuk merasmikan pendekatan pengurusan teknologi.

Pengurusan Peranti Mudah Alih 
(MDM) adalah kawasan pentadbiran yang berurusan dengan menggerakkan, mengamankan, memantau, mengintegrasikan dan mengurus peranti mudah alih, seperti telefon pintar, tablet dan komputer riba, di tempat kerja dan kawasan lain. Tujuan MDM adalah untuk mengoptimumkan kefungsian dan keselamatan peranti mudah alih dalam perusahaan, sementara pada masa yang sama melindungi rangkaian korporat. MDM biasanya dilaksanakan dengan menggunakan produk pihak ketiga yang mempunyai ciri-ciri pengurusan untuk vendor tertentu peranti mudah alih.

Persatuan Teknologi, Pengurusan, dan Kejuruteraan Gunaan (ATMAE), akreditasi program kolej terpilih dalam pengurusan teknologi. Seorang pengajar atau lepasan program pengurusan teknologi boleh memilih untuk menjadi Pengurus Teknologi Bersertifikat (CTM) dengan duduk untuk peperiksaan yang ketat yang dikendalikan oleh ATMAE yang merangkumi perancangan, kawalan produksi, keselamatan, kualiti, dan pengawasan.

Teknologi Industri adalah bidang yang berkaitan dengan penggunaan prinsip kejuruteraan asas dan kemahiran teknikal dalam menyokong jurutera dan pengurus perindustrian. Program-program degenerasi Teknologi Industri biasanya merangkumi pengajaran dalam teori pengoptimuman, faktor manusia, tingkah laku organisasi, proses perindustrian, prosedur perancangan industri, aplikasi komputer, dan penyediaan laporan dan persembahan.

Pengurusan Teknologi adalah bidang yang berkaitan dengan pengawasan kakitangan merentasi spektrum teknikal dan pelbagai sistem teknologi yang kompleks. Pengurusan Teknologi Program degenerasi biasanya termasuk arahan dalam pengurusan pengeluaran dan operasi, pengurusan projek, aplikasi komputer, kawalan kualiti, isu keselamatan dan kesihatan, statistik, dan prinsip pengurusan am.

Pengurusan Operasi adalah bidang yang berkaitan dengan mengurus dan mengarahkan fungsi fizikal dan / atau teknikal firma atau organisasi, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan, pengeluaran, dan pembuatan. Pengurusan Operasi program degenerasi biasanya termasuk arahan dalam prinsip pengurusan umum, pembuatan dan pengeluaran sistem, pengurusan loji, pengurusan penyelenggaraan peralatan, kawalan pengeluaran, hubungan buruh perindustrian dan penyeliaan perdagangan mahir, dasar pembuatan strategik, analisis sistem, analisis produktiviti dan kawalan kos, dan perancangan bahan.

Pengurusan Kejuruteraan adalah bidang yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip kejuruteraan kepada perancangan dan operasi operasi operasi perindustrian dan pembuatan, dan Pengurus Kejuruteraan bersedia untuk merancang dan mengurus operasi tersebut. Pengurusan Kejuruteraan program degenerasi biasanya termasuk arahan dalam perakaunan, ekonomi kejuruteraan, pengurusan kewangan, pengurusan sumber manusia dan industri, psikologi industri, sistem pengurusan pengurusan, pemodelan matematik dan pengoptimuman, kawalan kualiti, penyelidikan operasi, isu keselamatan dan kesihatan, dan pengurusan program alam sekitar.

Kejuruteraan Gunaan (bidang) adalah bidang yang berkaitan dengan penggunaan pengurusan, reka bentuk, dan kemahiran teknikal untuk reka bentuk dan integrasi sistem, pelaksanaan reka bentuk produk baru, peningkatan proses pembuatan, dan pengurusan dan arah fizikal dan / atau fungsi teknikal firma atau organisasi. Kejuruteraan Terapan Kejuruteraan biasanya termasuk arahan dalam prinsip kejuruteraan asas, pengurusan projek, proses perindustrian, pengurusan pengeluaran dan operasi, integrasi dan kawalan sistem, kawalan kualiti dan statistik.

Teknologi Kejuruteraan adalah bidang yang berkaitan dengan penggunaan prinsip kejuruteraan asas dan kemahiran teknikal dalam menyokong para jurutera yang terlibat dalam pelbagai projek. Program kejuruteraan Teknologi kejuruteraan lazimnya merangkumi pengajaran dalam pelbagai fungsi sokongan kejuruteraan untuk penyelidikan, pengeluaran, dan operasi, dan aplikasi untuk kepakaran kejuruteraan spesifik.

Pengurusan teknologi atau pengurusan teknologi (MOT) boleh dilihat dari pelbagai perspektif kerana perkataan teknologi itu sendiri tertakluk kepada pelbagai tafsiran. Walau bagaimanapun, pengarang editorial ini mendekati topik daripada pengalaman berbeza yang dikaitkan dengan persekitaran dan latar belakang yang berbeza. Diharapkan editorial ini akan membentangkan pelbagai aspek pengurusan teknologi. Dua perkataan pengurusan dan teknologi bukan sahaja membawa beban makna yang berbeza, tetapi juga memberikan kecanggihan tambahan kerana kepelbagaian antropologi. Bagi ramai, MOT bermaksud mengurus kejuruteraan dan teknologi.

Bagi yang lain, MOT menunjukkan mengurus pengetahuan dan maklumat, mengurus penyelidikan dan pembangunan, mengurus pembuatan dan operasi, mengurus aktiviti jurutera dan saintis atau mengurus aktiviti berfungsi tanpa mengambil kira jumlah aktiviti yang merangkumi konsep perniagaan hingga proses pengkomersialan. Menurut Gaynor (1996), aktiviti yang saling berkait ini mesti diintegrasikan ke dalam sistem teknologi. MOT bermaksud bukan sahaja mengurus sistem, tetapi juga mengurus kepingan, yang melibatkan penyepaduan "kepingan" ke dalam "keseluruhan" yang boleh diterima dengan menumpukan perhatian pada saling bergantung pada kepingan. Walau bagaimanapun, perincian ini hanyalah sebahagian daripada proses MOT oleh editorial ini.

Menurut laporan bengkel 1987 Majlis Penyelidikan Kebangsaan (NRC) Amerika Syarikat, "Pengurusan Teknologi" ialah kelebihan daya saing tersembunyi yang merapatkan "jurang pengetahuan dan amalan" antara sains, kejuruteraan dan pengurusan perniagaan (Khalil, 2001). Pengurusan Teknologi (MOT) sebagai bidang yang menghubungkan "disiplin kejuruteraan, sains dan pengurusan untuk merancang, membangun, melaksanakan keupayaan teknologi untuk membentuk dan mencapai objektif strategik dan operasi sesebuah organisasi." Laporan NRC meringkaskan sumbangan penting kepada industri yang pengurusan pengetahuan teknologi boleh lakukan seperti berikut:

  • Bagaimana untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam keseluruhan objektif strategik organisasi
  • Bagaimana untuk masuk dan keluar dari teknologi dengan lebih pantas dan lebih cekap
  • Bagaimana untuk menilai/menilai teknologi dengan lebih cekap
  • Cara terbaik untuk mencapai pemindahan teknologi
  • Bagaimana untuk mengurangkan masa dan kos pembangunan produk baharu
  • Cara mengurus projek/sistem yang besar, kompleks dan antara disiplin atau antara organisasi
  • Cara mengurus penggunaan teknologi dalaman organisasi


Bagaimana untuk memanfaatkan keberkesanan profesional teknikal

Secara ringkasnya, pengurusan teknologi adalah mengenai mendapatkan orang ramai dan teknologi bekerjasama untuk melakukan apa yang diharapkan oleh orang ramai, iaitu himpunan kaedah sistematik untuk mengurus proses mengaplikasikan pengetahuan untuk meluaskan aktiviti manusia dan menghasilkan produk yang ditentukan. Pengurusan teknologi yang berkesan mensintesis idea terbaik dari semua pihak: ahli akademik, pengamal, generalis atau ahli teknologi.

Kepentingan pengurusan teknologi

Dihujahkan bahawa terdapat tiga faktor utama secara strategik dalam organisasi moden yang menyokong penciptaan kelebihan daya saing. Yang pertama ialah kepimpinan strategik. Kepimpinan yang berkesan memastikan bahawa perusahaan akan membangunkan dirinya ke arah yang betul dan pengeluaran produk akan memenuhi permintaan pasaran. Faktor kedua ialah mempunyai kakitangan yang mempunyai motivasi dan pemerkasaan. Mereka adalah penggerak organisasi. Faktor ketiga ialah pengurusan teknologi yang betul. Adalah penting bahawa teknologi syarikat diurus dengan sewajarnya dan betul untuk mencapai status yang berkesan dan berdaya saing (Harrison dan Samson, 2003).

Kepimpinan dan motivasi pekerja telah diiktiraf secara meluas sebagai faktor kejayaan. Terdapat penambahan yang ketara kepada teori dan amalan mengenai penambahbaikan dalam pengurusan orang. Oleh itu, secara strategik, baki medan pertempuran yang kompetitif bergantung kepada pengurusan teknologi yang betul. Secara berbeza, isu strategik ialah bagaimana syarikat boleh membangun, memperoleh, berkongsi dan mengurus teknologi dengan sewajarnya dan berkesan.

Adalah menarik bahawa hujah ini telah bersesuaian dengan pengalaman sejarah Amerika. Amerika Syarikat mengalami persaingan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan kehilangan bahagian pasaran dalam beberapa sektor industri pada tahun 1970-an dan 1980-an. Ini menjadi kebimbangan bukan sahaja kepada industri, tetapi juga kepada kepentingan kerajaan dan pendidikan. 

Untuk mengenal pasti sebab penurunan daya saing industri AS dan untuk merumuskan tindak balas kepada cabaran dalam persaingan global, kerja dan usaha yang serius telah disumbangkan dalam mencari penjelasan dan penyelesaian. Perbincangan telah dimulakan oleh pertubuhan utama seperti The National Research Council (NRC), National Science Foundation (NSF), the American Association of Engineering Societies, the Accreditation Board for Engineering and Technology.

Comments

Popular Posts

Apakah Maksud Kelajuan Internet Mbps dan Kbps

Cara Hack Wifi Password Guna Telefon/ Smartphone/ Apps

Bagaimana Ketahui Phone Kena Hacked

Cara Membuka UnLock Pattern Android, PIN Kata Laluan

Cara Padam Akaun Instagram